På siste rotarymøte var klubben på besøk i moskéen i Vogts gate, som ble ferdig for bare noen få år siden. Det ble et interessant møte hvor vi ble orientert om menigheten og vi fikk stille spørsmål. Tror alle har nytte av å besøke slike menigheter for å kjenne bedre de som har kommet hit til landet med sine ulike religioner.

Foto: Moskéen i Moss