Reidar og Anne overnattet etter festen på Navestad. Men før festen startet ble det en sammenkomst hvor også Geir og Lill kom.

Foto: Reidag og Anne, Geir og Lill samt meg