Boken med tema om “LEDELSE OG STYRING AV NORSK HELSEVESEN OG SYKEHUS” utgitt mars 2014 kan lastes ned som pdf-fil. Forfatter Jomar Kuvås

I innholdslisten kan man gå direkte til de enkelte kapitler. Boken er på 173 sider og nedlastes fort (3,7 MB)

Foto: Boken forside