Mitt innlegg om «Sykehus: Fra enkel styring til New Public Management» i HMT nr 6 desember 2013 kan leses som pdf-fil.