Etter det store regnfallet og Sahara-sanden har det vært
vanskelig å få kontroll på bassenget. Og vann er ikke bare vann når det skjer
store endringer.

Man skal ha riktig pH og saltinnholdet skal være på et visst
minstenivå. Så må man kontrollere alkalie- og klornivået. Dessuten må «cyanuric
acid» også kalt «Stabilizer» være riktig. Dessuten påvirker disse variablene
hverandre, slik at det er et vanskelig samspill. Samtidig som det tar tid før
vannet justerer seg når man har tilsatt en type kjemikalier.

Alle disse variablene var aldeles for lav, og pH måtte derfor
opp til 6.8 og deretter tilsatte vi alkaliemiddel. Etter hvert ble disse to
størrelsene på riktig nivå og vi kunne klorsjokke vannet. Men vannet var like
grønt.

Nå tror vi at dette kommer av at vi har alt for lavt «Stabilizer»-nivå
slik at ikke kloren virker.

Nå har det kommet gode testpinner som viser verdien på alle
disse variablene og man får alt på en og samme testpinne. Man dypper bare
pinnen i bassenget og deretter kan man
sammenligne den med fargeskalaen på esken. Et stort fremskritt.

I morgen må vi ta med en prøve til bassengfirmaet for å få
en grundig vannkontroll. Men har vi rett i vår vurdering, må vi kanskje tappe
bassenget for halvparten av vannet og fylle det på nytt. Da blir det mange
liter som skal tømmes ut. Håper vi slipper.

Foto: Mye kjemikalier og tester for grønt basseng