Før helgen kom David og Gine på besøk sammen med lille Emmy.
Det er veldig hyggelig å få besøk av barn og barnebarn her i Frankrike, og vi
har hatt fint vær.

Emmy sjarmerer i stor skala ved stadig å utbryte med stor og
høy røst «Åhh, neeiii!». Hun har kanskje lært dette av sin mor?

Foto: Emmy spiser og Emmy med eslet Lilly