I 1964 og første halvdel av 1965 var jeg stasjonert i Emden
i forbindelse med byggingen av ubåter ved Rheinstahl Nordseewerke. På den tiden
kom det ene mannskapet etter de andre for å overta ubåter. De måtte
innkvarteres mens båtene ble klargjort. Vi hadde derfor en ganske stor
forlegning, siden vi skulle ta i mot minst to besetninger samtidig. Hver ubåt
hadde en besetning på 24 mann. Disse ubåtene ble betegnet Kobben-klassen og de
var i stand til å dykke til 186 meter, men kunne gå betydelig dypere om
nødvendig.

Disse ubåtene ble etter hvert utskiftet med Ula-klassen som
kom rundt 1990.

I siste nummer av Teknisk ukeblad står det om de nye
planlagte ubåtene som tidligst kan komme i drift i 2020. Men regjeringen tenker
muligens på å oppgradere Ula-klassen for å holde de i operativ tjeneste helt
til 2040. Da vil de være rundt 50 år!

Foto: TU 0413 om fremtidens ubåter og nye ubåter i 1965