JOMAR KUVÅS er forfatter av boken ’KREFT ER EN ENSOM TING’ og omtaler tanker og erfaringer ved behandling av lymfekreft og hvordan det har gått. Boken er bare på 24 sider inkludert en rekke bilder.

I dag kan jeg nyte livet sammen med familien, men i 2006 var situasjonen en helt annen etter at jeg fikk diagnosen lymfekreft.

Boken er i hovedsak skrevet ett år etter behandlinger som medførte operasjoner, kurer med cellegift og stråling. Skrivingen var selvterapi og jeg hadde god nytte av å sette mine tanker ned på papiret. Jeg forteller også litt om selve behandlingsforløpet.

Mange har lest mitt første utkast og jeg har fått mange positive tilbakemeldinger samt spørsmål om en rekke ting. Nå har jeg supplert teksten med hvordan det har gått de siste årene. Høsten 2011 hadde jeg siste kontrolltime på Radiumhospitalet.

Jeg ønsker å dele mine erfaringer med alle som har behov for å lese litt om det å få kreft. Snart er det 30.000 mennesker som hvert år får denne sykdommen og den berører hele den nærmeste familie, venner og arbeidskollegaer. Mange har derfor behov for informasjon samt lese om andres erfaringer.

Jeg har derfor opprettet bloggen www.blogg.gratisforlaget-kuvas.no hvor man kan laste ned boken gratis.

Jeg har også for egen kostnad fått trykket selve boken som om kort tid vil bli sendt til en rekke større biblioteker.

Foto: Forsiden til boken ’KREFT ER EN ENSOM TING – Tanker og erfaringer ved behandling av lymfekreft og hvordan det har gått’ av Jomar Kuvås