I januar 2006 startet jeg på behandlingen av lymfekreften med operasjon, cellegift og stråling. Jeg ble ferdig med behandlingen i midten av juli 2006. Nå er det gått over 5 år og i dag var jeg til den siste kontroll på Radiumhospitalet. Dermed er jeg erklært kurert for lymfon, og jeg vil gå inn i den gode statistikken over de som har overlevd en kreftbehandling. Det medfører at overlevelsesstatistikken for kreft øker og i fremtiden vil flere fatter håp om at om at det skal gå bra. I dag overlever rundt 2/3-deler av de som får kreft femårsgrensen, og den øker for hvert år som går. Men fortsatt er kreft den sykdommen som skremmer mest.

Grunnen til at resultatet blir bedre er blant annet forsking. En av de som virkelig har støttet Radiumhospitalet er skipsreder John Fredriksen. En gave på 50 mill kroner ble signert på en serviett på Fredriksens årlige julebord på Theatercafeen i 2007. I en av hovedkorridorene på Radium har man hengt opp servietten som Jan Vincents Johannessen fikk den kvelden. Fredriksen har flere ganger gitt store beløp til både Rikshospitalet og Radiumhospitalet og takk for det.

Foto: Servietten med gaven på 50 mill kroner fra skipsreder Fredriksen