I disse dager er det 5 siden jeg startet opp med behandlingen på Radiumhospitalet og i dag var jeg på den halvårlige kontrollen. Nå har jeg ingen bekymring for å ta blodprøvene og vente på resultatet og kontrolltimen.

De siste årene har jeg hatt Arne Kolstad som lege og han er grei å snakke med. Han spurte om hvordan det går og jeg kunne si at jeg merker lite eller ikke noe til sykdommen eller bivirkninger av behandlingen. Jeg har vært heldig og kommet meg godt gjennom hele prosessen. Jeg er derfor svært takknemlig for den behandling jeg har fått både på Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Jeg trodde dette var siste kontrolltimen, men jeg skal ha en ny og siste time i august. Benyttet derfor anledningen til å ta et bilde av Arne mens han så på resultatene mine.